• TAMARIND GLUTA SCRUB

ID : 13522

TAMARIND GLUTA SCRUB

₨ 2,100 (Fixed)

Type : Sell

Description

TAMARIND GLUTA SCRUB

FREE DELIVERY…..FREE DELIVERY…..

Tamarind Gluta Scrub එක මගින් 👇🏼

🔸️සමේ ගැඹුරටම කාවැදී ඇති කුණු දුවිලි අනවශ්‍ය තෙල් ඉවත් කර සමට පිරිසිදු කමක් ලබාදෙයි.

🔸️බෙල්ල , කිහිලි , වැලමිට , දණහිස වැනි ස්ථාන වල ඇති අවපැහැය සහා රළු ගතිය ඉවත් වෙයි.

🔸️මැරුණු ශෛල ඉවත් කර සමට පෝෂණයක් ලබාදෙයි.

🔸️සමෙහි තෙතමනය ආරක්ෂාකරයි.

🔸️සමෙහි තරුණ බව රැක දෙමින් නිරෝගි පෝෂණිය රන්වන් පැහැයෙන් දිදුලන සමක් ඔබට හිමිකරයි.

💫තායිලන්තයේ උසස් නිෂ්පාදනයක් වන

     Tamarind Gluta Scrub සමට අහිතකර කිසිදු

     රසායනික දෙයක් අඩංගු නැත.

     සතියකට වරක් මාස 3ක් පමණ භාවිතා කර

     හැක.

💫මුලු සිරුරම පිරිසිදු ජලයෙන් තෙත්කර

     Tamarind Gluta Scrub එක ආලේප

      කරන්න.විනාඩි 15ක් එය සම මත තිබෙන්නට

      හැර පසුව සියුම්ව රවුමට පිරිමදමින්. විනාඩි

      10 ක් පමණ ස්ක්‍රිබ් කලපසු පිරිසිදු ඇල්

      ජලයෙන් සොදා හැරිම පමනයි…

Contact Us : +94771397518

FREE DELIVERY…..

ONLINE PAYMENT AVAILABLE via Any Credit/Debit Card, Sampath Vishwa, EZ Cash, FriMi

Facebook https://www.facebook.com/Cosmeticslankalkofficial?mibextid=ZbWKwL

Instagram: https://instagram.com/cosmeticslankalk_pvtltd?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Wholesale & Resale 

https://www.facebook.com/groups/136388865204684/?ref=share

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads