• MAX SLIM 7DAY CAPSULE 

ID : 13163

MAX SLIM 7DAY CAPSULE 

₨ 3,500 (Fixed)

Type : Sell

Description

MAX SLIM 7DAY CAPSULE 

ඔබත් ඔබගේ තරබාරු සිරුර නිසා පසුතැවිල්ලෙන්ද? , සිරුරේ කිසිදු හැඩයක් නොමැති කමෙන් ඔබ පිඩා විදිනවාද ? දැන් ඔබට පසුතැවිලි වීමට අවශ්‍ය නැත.

MAX SLIM 7DAY CAPSULE එක 100%ක් ස්වාභාවික ඖෂධ වලින් සාදන ලද මෙය විශාල ලෙස සිරුරේ තැම්පත් වී ඇති මේදය, ඉදිරියට නෙරා ඇති උදරය මෙන්ම තරබාරුව නිසා අපහසුතාවයට පත්වී සිටින සෑම දෙනාටම ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදෙන නිශ්පාදනයකි .

👉 max slim මඟින් ඔබේ පරිවර්තන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කරයි

👉 ඔබේ ශරීරයේ ඇති අනවශ්‍ය කැලරි දහනය කරයි 

👉අතේ , උදරයේ , කකුල් , කලවා ආශ්‍රිත මේදය ඉවත් කරයි

❤️ max slim capsule ඇමරිකාවෙන් ආනයනය කරන ලද FDA මඟින් අනුමත කර ඇති ඉතාම විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සහිත නිශ්පාදනයකි..

MAX SLIM 7 DAYS 7KG WEIGHT LOSS FDA Approved !!!

⭐️ANG SECRETO NG MGA THAI BAKIT SUPER SLIM ANG MGA LOLA NIYO

⭐️Made from 100% pure herbal medicine in reducing belly, upper arms, abdomen, thighs, and for those who can feel the tightening sagging abdomen within 2 weeks.

⭐️MAXI SLIM 7 DAYS 7KG WEIGHT LOSS is a Slimming Pills. 30 Capsules. Active Ingredient: Fiber & Fucoxanthin (brown seaweed) extract, Cellulose and Magnesium Stearate.

💊✨MAX Slim JP Max Slim concentrated formula for the people that hard to lose the weight. Imports from Thailand

💊✨MAX Slim lose weight fast, tone down of the arm, abdomen, hips, thighs, calves and cellulite

💊✨Accelerate fat burning, trap and get rid of fat, starch and sugar.

💊✨Suitable for person that hard to lose weight, become resistance to the diet pills, safe with no side effects, prevent the accumulation of fat.

💊✨Accelerate the burning of fat, and trap grease.

💊✨Dosage Max Slim : Take 1 capsule after breakfast or main meal, take only 1 capsule per day.

💊✨FDA Approved

Contact Us : +94771397518

ONLINE PAYMENT AVAILABLE via Any Credit/Debit Card, Sampath Vishwa, EZ Cash, FriMi

Facebook https://www.facebook.com/Cosmeticslankalkofficial?mibextid=ZbWKwL

Instagram: https://instagram.com/cosmeticslankalk_pvtltd?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Wholesale & Resale 

https://www.facebook.com/groups/136388865204684/?ref=share

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads