• ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීම සඳහා

ID : 8499

ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීම සඳහා

No. 86/3, First lane, Medavelikada road, Rajagiriya.

₨ 85,000,000 (Negotiable)

Type : Sell

Description

නව නුවර පාරට මුහුණලා මාලබේ සහ සහ බත්තරමුල්ල නගරයට යාබද තලාහේන පර්චස් 8.75 ක පිහිටා ඇති තට්ටු හතරක බිල්ඩිම ( සිංගර් මෙගා ගොඩනැගිල්ලට යාබදව)  1st Level sqft=1040.          2nd Level sqft=1040.                    Ground floor sqft =1140.         Basement sqft= 1140.      ගොඩනැගිල්ල පිටුපස ඉඩ ඇත.  ජලය , විදුලිය ,ටොයිලට්  වෙනම ඇත. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් සහිතයි.

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads