• තෙමහල් නිවසක්
  • තෙමහල් නිවසක්
  • තෙමහල් නිවසක්
  • තෙමහල් නිවසක්
  • තෙමහල් නිවසක්

ID : 6516

තෙමහල් නිවසක්

Molagoda

₨ 22,200,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 14.8
Bathrooms : 03
Bedrooms : 01
Second Phone Number : 0771613110
Third Phone Number : 0771613110

Description

තෙමහල් නිවසකි .තුන්වන මහලට කැමතිනම් විවෘතව හෝ තව කාමර සෑදිය හැක . බිම්මහල සම්පූර්ණයෙන් සකසා ඇත. දෙවන මහල බිත්ති බැද ඇත.එහි කාමර දෙකකට පිනිෂින් වහල ගසා ඇත. බිත්ති බැද ඇත. නළ ජලය සහ ළිං ජලය .ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතියක් සවිකර ඇත. පිටත වැසිකිළි පහසුකම් ඇත.මිලියන 22.2යි.නුවර කොළඹ මාර්ගයට උපරිම මීටර් 150.කෑගල්ලට කිිි:මි 07, මාවනැල්ලට කි:මී 05.

Three Story House . Ground floor fully completed with tiles . Second floor 50% completed . Uper floor open for guarden or functions .1400 Sqfts. 150m to Kandy – Colombo Main Road .7km to Kegalle and 5km to Mawanella town .near by Mangalagama ancient Temple .cleared all documents . Ground floor two rooms . 1Bathroom, dining and kitchen .one extra room for dining  . Outside toilet and bathing facility for sevent.22.2millions.security camera systems. 

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads