• ජබුරලිය ආයුර්වේද පාරෙන් සියලු පහසුකම් සහිත ඉඩමක්
  • ජබුරලිය ආයුර්වේද පාරෙන් සියලු පහසුකම් සහිත ඉඩමක්
  • ජබුරලිය ආයුර්වේද පාරෙන් සියලු පහසුකම් සහිත ඉඩමක්

ID : 1814

ජබුරලිය ආයුර්වේද පාරෙන් සියලු පහසුකම් සහිත ඉඩමක්

Piliyandala

₨ 750,000 (Negotiable)

Type : Sell

Description

සියලු පහසුකම් වලින් අනූන,  ජබුරලිය  – පිළියන්දල බස් පාරට සමීපව , කහතුඩුව දක්ෂිණ අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 15න්
ගැලනිගම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 20න්
ලගා විය හැකි වටින ඉඩම

👉 නල ජලය
👉 විදුලිය
👉  වැදගත් පරිසරය
👉 පදිංචියට / ආයෝජනය ට වටින තැනකින් , පිළියන්දල නගරයට / කැස්බෑව නගරයට සමීපයෙන් ඉඩමක් ගන්න

අදම කතා කරන්න

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads