• කැස්බෑව නගරයෙන් අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

ID : 1812

කැස්බෑව නගරයෙන් අංග සම්පූර්ණ නිවසක්

Kesbewa

₨ 165 (Negotiable)

Type : Sell

Description

මාකන්දන – පුවක්ගස්වත්ත පාරේ ( කැස්බෑව පොලීසිය අසල ) තනි මහල් අංග සම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

🔥 වාහන 2ක් පාක් කළ හැක
🔥 ගරාජය
🔥 සාලය
🔥 කෑම කාමරය
🔥 නිදන කාමර 3 යි
🔥 බාත්රූම් 1 යි
🔥 කුස්සි 2 යි
🔥 සර්වන්ට් කාමර 1 යි
🔥 සර්වන්ට් ටොයිලට් 1 යි
🔥 වැදගත් සුපිරි පැලැන්තියේ පරිසරයක පිහිටා ඇත

පර්චස් 10 කින් යුක්ත ඉහත ඉඩම සහිත නිවස ලක්ෂ 165 කට ඉක්මනින් විකිණේ.
( මෙම නිවස පිහිටා ඇත්තේ හතරැස් ඉඩමකය )

මිලදී ගන්නන් පමණක් විමසන්න

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads