• කඩ කාමරයක් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට

ID : 4932

කඩ කාමරයක් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට

A/E 13/13 Ranpokunugama Nittambuwa

₨ 5,500,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 6
Bathrooms : 1
Bedrooms : 2

Description

සියලුම පහසුකම්නි සහිත නිට්ටඹුව  රන්පොකුණගම බස් යන පාර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා කඩ කාමරයක් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට ,මිල 55සාකච්චා කරගත හැක ,0774068823/0788789454

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads