කොරෝනා ව්‍යාප්තිය – ජනාධිපති ලේකම් සහ රජයේ ආයතන, ජනාධිපතිගේ නිර්දේශ කඩයි !

සපුගස්කන්දේ පිහිටි ට්‍රෙල්බෝර්ග් (TrelleBorg) ලංකා සමාගමට තම කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට අවසර ලබාදීමෙන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු රජයේ ආයතන, කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය අඩාල කිරීම සදහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙන ඇති පියවරවලට එරෙහිව කටයුතු කර තිබේ.…

කොරෝනා අවදානම නොතකා වැඩ කරන්න – අපනයන සංවර්ධනය ලියුම් ගහයි !

සපුගස්කන්ද කර්මාන්ත ශාලා සංකීර්ණයේ පිහිටි ට්‍රෙල්බෝර්ග් (Trelleborg) ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ සේවකයන්ට වහාම සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් කරන ලද දැනුම්දීමක් නිසා කර්මාන්ත ශාලාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු දිගටම පවත්වාගෙන…