කොවිඩ් -19 නිසා හෙදියන් 600කට වැඩි පිරිසක් මිය ගිහින්

රටවල් 30කට වැඩි සංඛ්‍යවකින් ගත් තොරතුරු අනුව ලොව පුරා හෙදියන් 600කට වැඩි පිරිසක් කොවිඩ් – 19 රෝගය අසාදනය වීමෙන් මියගොස් ඇතැයි ජාත්‍යන්තර හෙද කවුන්සිලය පවසයි.

ඊට අමතරව ලොව පුරා සෞඛ්‍ය සේවකයින් 450,000කට රෝගය ආසාදනය වී ඇති අතර ඔවුන් පවසන්නේ කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයන්ගෙන් 7%ක් සෞඛ්‍ය සේවකයන් බවයි. මෙම සංඛ්‍යා දිගින් දිගටම ඉහල යන බව ජාත්‍යන්තර හෙද කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන වාධායක නිලධාරී හොවාර්ඩ් කැටන් පවසා තිබේ.

මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවකයින් සම්බන්දව නිවැරදි දත්ත ලබාදෙන ලෙසත් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙසත් සියලු රටවලින් ජාත්‍යන්තර හෙද සංවිධානය ඉල්ලා ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 4 =