රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 5032 ක් ආපදාවට ලක්වේ

මේවන විට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 5032 ක පුද්ගලයන් 19,074 ක් ආපදාවට පත්ව සිටින බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරිය අද (22) ප්‍රකාශ කළාය.

පසුගිය (19) වැනිදා බලපෑ අපදා තත්ත්වය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 17 ට ම බලපා ඇති බවද රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම සඳහන් කරයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 575 ක් පවතින අතර අද සවස වන විට වසම් 284 කින් ආපදා සිදුවීම් වාර්තා වී ඇත.

පවුල් 5032 ක පුද්ගලයින් 19074 දෙනෙකු ආපදාවට ලක් වී ඇති අතර ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මරණ 03 ක් වාර්තා වී ඇත.

පූර්ණ හානි වූ නිවාස 22 ක් සහ අර්ධ හානි වූ නිවාස 1872 ක්, වෙනත් දේපල හානි 446 ක් මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇති බවද දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරිය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 7 =