මැයි 24, 25 රට පුරා ඇඳිරි නීතිය

 

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් මැයි 24 ඉරිදා සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව දැනුම් දෙයි.

මේ අතර කොළඹ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

කොළඹ සහ ගම්පහ හැර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල හෙට (23) සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය මැයි 26 අඟහරුවාදා උදෑසන 5.00 දක්වා බලපැවැත්වෙන බව අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබියදීම ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ආරම්භ කළ ක්‍රමවේදය හෙටත් ක්‍රියාත්මක අතර මැයි 26 අඟහරුවාදා සිට පෙර පරිදි ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත්කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 − 2 =