ගුරු, විදුහල්පති ගැටළු වහා විසඳනු – යාපනයේදීත් විරෝධතා

ගුරු, විදුහල්පති ගටළු වහා විසඳන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකරමින් වැටුප් විෂමතා ඉවත්කර ගැනීම ඇතුලු ඉල්ලීම් 06ක් මුල් කරගනිමින් මේ දිනවල ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප්‍රධානත්වයෙන් රට පුරා පැවැත්වෙන විරෝධතාවලට සමගාමීව අද (26) යාගනය නගරයේදී විරෝධතාවයක් පැවැත්විනි.

ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා, එහි උප සභාපති සුන්දරලිංගම් ප‍්‍රදීප් මහතා ඇතුලු සාමාජිකයින් මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා සහභාගී වී සිටියහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine + 17 =