අවසර ලැබුණද බියර් අලෙවිය ශීඝ්‍රයෙන් පහළයයිලු

මත්පැන් අලෙවිය සදහා ආණ්ඩුවෙන් අවසර ලැබුණද, ඉදිරි කාලයේදී බියර් අලෙවියේ ශීඝ්‍ර පහළයෑමක් අපේක්ෂා කරන බව ලයන් බෲවරි පෞද්ගලික සමාගමේ මව් සමාගම වන කාර්සන් කම්බර්ස්බැජ් පෞද්ගලික සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළදපොළට දැනුම් දී තිබේ. සංචාරක ක්ෂෙත්‍රයේ කඩා වැටීම සහ විරැකියාව මීට ප්‍රධාන හේතු ලෙස ඔවුන් දක්වා ඇත. තම සමාගමේ සමස්ත ආදායමෙන් සියයට 46.1 ක් බියර් ඇතුළු පාන වර්ගවලින් ලැබෙන බවත්, මේ තත්වය යටතේ සමාගමේ ඉදිරි ව්‍යාපාර කටයුතු පිළිබද පුරෝකතන සිදු කරන බවත් ඔවුන් කොටස් වෙළදපොළට දන්වා තිබේ.

ඊයේ (12) සමාගම මේ කරුණු ලිඛිතව කොළඹ කොටස් වෙළදපොළට දැනුම් දී ඇත. පසුගිය මාර්තු 20 සිට මෙරට බියර් ඇතුළු මත්පැන් අලෙවිය ආණ්ඩුව මගින් නවතා තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 + 15 =