කොටස් වෙළෙඳ පොළ :තත්.38යි

වසා දමා සති හතකට පසුව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ දෛනික ගනුදෙනු සඳහා අද  (11) දින විවෘත විය. එසේ වුවත් සාමාන්‍ය ගනුදෙනු ආරම්භ වී තත්. 38 කදී  කොටස් ගනුදෙනු සම්පුර්ණයෙන් අත්හිටුවීමට සිදුවිය.

ඒ මිල දර්ශකවල ශීඝ්‍ර කඩා වැටීම හේතුවෙනි.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු අද  දින පෙරවරු 11.00ට ආරම්භ වී අවසාන ගනුදෙනුව සිදුව ඇත්තේ පෙරවරු 11.00.38 ටය.

S&P ශ්‍රී ලංකා දර්ශකය ඒකක 196.93 කින් පහළ ගිය අතර එය මීට පෙර  ගනුදෙනු  දිනය වූ පසුගිය මාර්තු 20 දිනට සාපේක්ෂව 10.11% ක කඩා වැටීමකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 3 =