වෙනිසියුලානු විපක්ෂ නායකගේ ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට ඇමෙරිකාව සූදානම්

වෙනිසියුලාවේ අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයා ලෙස හඳුන්වාගන්නා එරට විපක්ෂ නායක හුවාන් ග්වයිඩෝගේ ඉල්ලීමකට අනුව ඇමරිකාව වෙනිසියුලාවට අධාර සැපයීමට නියමිතව සිටියි.

වෙනිසියුලානු විපක්ෂ නායකවරයා තමා අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයා ලෙස පසුගිය දා හඳුන්වා ගත්හ. එයට පක්ෂව ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් කියා සිටියේ තම රජයන් හුවාන් ග්වයිඩෝ වෙනිසියුලාවේ අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයා ලෙස පිළිගන්නා බවයි.

මෙයට ප්‍රතිචාර ලෙස වෙනිසියුලාවේ ජනාධිපති නිකලස් මධුරෝ එරට සිටින සියළුම ඇමරිකානු රාජ්‍ය නියෝජිතයින් පිටව යන ලෙස දැන්වීය.

මෙම ගැටුම පසුව දැවැන්ත දේශපාලන හා ආර්ථික අර්බුධයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

අවසන් වරට පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණයෙන් නිකලස් මධුරෝ එරට ජනාධිති ලෙස පත්වූ අතර ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් කිහිපයක් කියා සිටියේ එය වංචා සහගත මැතිවරණයක් බවයි. එම මැතිවරණය ප්‍රධාන විපක්ෂය වර්ජනය කළේය.

කෙසේ වෙතත් වෙනිසියුලානු ජනාධිපති නිකලස් මධුරෝ පවසා සිටියේ නීති විරෝධී ආකාරයෙන් කුමන්ත්‍රණ හරහා රාජ්‍ය බලය ලබාගැනීමට ඉඩ නොදෙන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × two =