රැජිණිය ජාතිය අමතයි

කොරෝනා වසංගතය පවතිද්දී ස්වයං විනය සහ නිවැරැදි පැවැත්මෙන් සිටිය යුතු යැයි ඊයේ (05) ජාතිය ඇමැතූ බ්‍රිතාන්‍යයේ එළිසබෙත් මහ රැජිණ පැවැසුවාය. පවත්නා අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ බ්‍රිතාන්‍යයන් විඳින දුක්දොම්නස්, වේදනාවන් සහ මූල්‍ය අපහසුතාවන් ගැන තමන් කණගාටු වන බව ද ඇය කියා තිබිණි.

ජාතික සෞඛ්‍ය සේවයේ සියලුම වෘත්තිකයින් සහ අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවල නිරත සේවකයින් සියලු දෙනා ඉටු කරන වගකීම ගැනද රැජිණියගේ ප්‍රශංසාව හිමි වුවාය. අර්බුද සමයේ තම තමන් කටයුතු කළ ආකාරය ගැන අනාගතයේ දිනකදී ආඩම්බර වීමට මේ අයට හැකි වන බවයි අය පවසා ඇත්තේ. එරට සියලුම රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි සහ බොහොමයක් සමාජ මාධ්‍යවල මහ රැජිණ ජාතික අමතා කළ  කතාව විකාශය කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + 7 =