සහන බෙදීමේ වැඩසටහන් දේශපාලනීකරණය වීම ගැන මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

රටේ මතුව ඇති කොරෝනා වෛරස් තත්වය නිසා පීඩාවට පත්ව ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් සහන සැලසීමට ආණ්ඩුව ගත් ක්‍රියාමාර්ගයත් ඒ වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රෙල්ඛයත් මගින් අදාල කටයුතු දේශපාලනීකරණය වීමෙන් ජනතාව රජයේ නිලධාරීන් අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව සඳහන් කරමින් ජාතික ජන බලවේගයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක එස්. ශාන්ත පද්මකුමාර විසින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

සහන සැලසීමේ කටයුතුවලදී දේශපාලන අධිකාරියේ බලපෑම් නිසා රජයේ නිලධාරීන්ට සහ ජනතාවට අපහසුතා සිදුවන බැවින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛය අත්හිටුවා ගැටලු මගහරවා නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස එමගින් ඉල්ලා ඇත.

එසේම මීට පෙර එනම් මාර්තු 25වනදා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය විසින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් දේශපාලන වාසි ලබාගැනීම වෙනුවෙන් සහන සැලසීමේ කටයුතු යොදා නොගන්නා ලෙස ඉල්ලා ඇති නමුත් එසේ තිබියදීත් මේ වනවිට කොරෝනා වසංගතය සිය දේශපාලන කටයුතු වෙනුවෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය යොදා ගනිමින් බවත් ශාන්ත පද්මකුමාර විසින් මැතිවරණ කොමිසම වෙත යොමු කළ ලිපියෙහි සඳහන් වේ.

(Source – lankatruth)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × five =