පාන් පහකින් බහියි

21

සියලු බේකරි නිෂ්පාදන හෙට(26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මිල අඩු කෙරෙයි. බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසන්නේ ඒ අනුව පාන් ගෙඩියක මිල රු 5/=කින් අඩු කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

Previous articleඅබාධිතබව පිළිබඳවත් මානව හිමිකම් දෘෂ්ටියක්
Next articleරාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල පෙබරවාරි 15 – මාර්තු 03

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here