ළමා අපචාර වීඩියෝව පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගැන තොරතුරු සොයයි

18

පසුගියදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සංසරණය වූ ළමා අපචාර වීඩියෝව පිළිබඳව පැමිණිළි ලැබී තිබියදීත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම ගැන තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම සඳහා අද (24) දින අලුත් පියාපත් සංවිධානය විසින් ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය වෙත තොරතුරු ඉල්ලීමේ අයදුම්පතක් ගොනු කරන ලදී.
ළමාරක්ෂක අධිකාරිය සභාපතිවරයා හමුවීමට අවස්ථාව ඉල්ලා සිටි නමුත්, අද දින ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැත. මෙම අපරාධය සඳහා සැක කරන තැනැත්තා මෙන්ම එම දැරිය ද සොයා ගත නොහැකි යයි ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ නිලධාරියකු මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ. කෙසේ වුවද, අපරාධකරු නීතිය හමුවට ගෙන එන තෙක් මෙම අරගලය දිගින් දිගටම ගෙන යන බව ප්‍රකාශ කළ අලුත් පියාපත් සංවිධානය, මුදල් බලයට යට නොවී ඒ සඳහා විශේෂයෙන් මැදිහත් වන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ද ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගෙන් ද ඉල්ලා සිටී. එමෙන්ම, වගකිව යුතු පුරවැසියන් ලෙස එම දැරියට යුක්තිය ඉටු කර දීමට මැදිහත් වන ලෙස ඔවුහු ප්‍රධාන මාධ්‍යවලින් සහ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් ද ඉල්ලා සිටිති.

Previous articleලේ විකිණූ අපරාධය ඇල්ලූ වීරයා මරන්න බෑ !
Next articleමොනාලිසා තේරෙනව ද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here