වොලිබෝල්: කත්මණ්ඩු තරග කළ අයුරු සැකයි

ගෙවුණු දකුණු ආසියානු කත්මණ්ඩු ක්‍රීඩා උළෙලේදී පිරිමි වොලිබෝල් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ආකාරය සැකසහිත බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ මූලික පරීක්ෂණයක් කර මෑතකදී පිහිටුවනු ලැබූ විශේෂ පොලිස් විම÷ර්ශන ඒකකයට පැමිණිල්ලක් ලබාදෙන බව ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධම්මික මුතුගල පසුගිය දා ප්‍රකාශ කර තිබිණි. එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තුළ මේවන විට වෙනස් මත දෙකක් මතුව ඇත.

එක කොටසක අදහස වි ඇත්තේ මේ ප්‍රකාශයට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබාදී කණ්ඩායමේ ගෞරවය ආරක්ෂා කළ යුතු බවයි. අනෙක් කණ්ඩායමේ අදහස වි ඇත්තේ නිසි අවස්ථාව ලද විට පිළිතුරු දීම කළ යුතු බවයි. එතෙක් නිහඬ පිළිවෙතක සිටිය යුතු බවයි එම කණ්ඩායම පවසන්නේ.

කත්මණ්ඩු හි ඇතිවූ සිද්ධීන් තරග පාවාදීමකට අදාළ වන්නේ යැයි ඔත්තුවක් ලැබී ඇති බව ධම්මික මුතුගල පැවැසීය. ඒ සම්බන්ධ බාහිර පාර්ශ්වයකින් ඔත්තුව ලැබී ඇති හෙයින් තරග පාවාදීමක් සිදුවී ඇත්ද යන්න මූලික පරීක්ෂණයක් පවත්වා තහවුරුකර ගැනීම වැදගත් බවයි ඔහුගේ අද÷හස. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළේදී ශ්‍රී ලංකාව දිනාගත්තේ ලෝකඩ පදක්කමයි.

Comments are closed.