සෞදියේ රියාද් G 20 හමුවක්

ජී20 කණ්ඩායමේ මුදල් ඇමතිවරුන් හා මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ රැස්වීමක් සෞදි අරාබියේ පැවැත් විය.

සෞදියේ රියාද් නගරයේ පැවති එම රැස්වීමේ ප්‍රධාන සාකච්ඡා තේමාව ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනයෙන් මතු වූ අවදානම් හා අභියෝගයන්ට පොදුවේ මුහුණ දීම යන්නය. මේ අතර චීනය නව කොරෝන වෛරස වසංගතය ජය ගෙන ආර්ථික හා සමාජයීය සංවර්ධනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වීම එම රැස්වීමට එක් වූ නිලධාරීන්, විශේෂඥවරුන් හා ජගත් සංවිධානවල ප්‍රධානීන්ගේ පොදු අපේක්ෂාවක් බවට පත් විය.

වසංගතය පාලනයට ලක් වුවහොත් දෙවැනි කාර්තුවේදී චීන ආර්ථිකය විධිමත් බවට පත් විය හැකි බවත් එමගින් මෙම වසංගතයෙන් ලෝක ආර්ථිකයට ගෙනෙන බලපෑම් අවම වනු ඇති බවත් ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Kristalina Georgieva කියා සිටියාය. අසීරුතා හා පීඩනය සපිරි වර්තමානයේදී ජගත් ප්‍රජාව චීන ජනතාව සමග එක්ව සිටිය යුතු බවත් චීන ආර්ථිකයේ විධිමත් තත්ත්වය සියළු ලෝ වැසියන් දක්නට ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ලෝක මුල්‍ය සේවා සංගම් සභාපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

Comments are closed.