ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ කතරගම ශාඛාව විවෘත කෙරේ

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ කතරගම ශාඛාව, කතරගම, නව නගරය, අංක 70 දරන ස්ථානයේ ඉදිවූ නව ගොඩනැගිල්ලේදී පසුගියදා විවෘත කෙරිණ.

 ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සභාපතිනි, කේශිලා ජයවර්ධන මහත්මිය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවූ අතර කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ දිල්රුවන් රාජපක්ෂ මහතාද එයට සහභාගී විය. ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී, ධම්මික පෙරේරා, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී, කේ.බී. විජේරත්න, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් වන අජිත් පීරිස්, ජී.ඩබ්ලිව්.ඊ. ජයවීර, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිනී, නාලිකා විජේසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුඵ ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකාරු එස්.බී. සුරංග මහතා සහ තවත් ආරාධිත අමුත්තන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

වැඩි ඉඩකඩකින් සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) ඇතුළු නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ශාඛාව, ජනතාවගේ සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලමින් වඩාත් ඉහළ ගනුදෙනුකාර සේවාවක් සපයනු ඇත. මුල්දින තැන්පතු භාරගැනීම ආරාධිතයන් අතින් සිදුවූ අතර පළමු තැන්පතුව, කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ දිල්රුවන් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සභාපතිනි කේශිලා ජයවර්ධන මහත්මිය වෙත භාරදීම සිදුවිය

Comments are closed.