ගුජරාටය: ඔසප් වීම තහනම්

ඉන්දීය ගුජරාට ප්‍රාන්තයේ ස්වාමිනාරායන නිකාය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ‘ශ්‍රී සහජානන්ද්’ බාලිකා ආයතනයේ නේවාසිකාගාරයක උපාධි අපේක්ෂක තරුණියන් 68 දෙනකුගේ ඔසප් වීම නිසා එම අධ්‍යාපන ආයතනයේ නීතිරීති කඩ වී ඇති බවට එම ආයතනය චෝදනා කර තිබේ. එසේම එම ශිෂ්‍යාවන් සියලු දෙනා අදාළ විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන් වැසිකිළියට රැගෙන ගොස් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමක් ද සිදු කර ඇත.

එම අධ්‍යාපන ආයතනය ගතානුගතික හින්දූත්වය පදනම් කරගෙන ස්ථාපිත ආයතනයක් වන අතර, එහි එවැනි නීතිරීති රැසක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඔසප් වීම සිදු වී ඇති ශිෂ්‍යාවන්ට මුළුතැන්ගෙට, ආගමික මධ්‍යස්ථානයට යා නොහැකිය. එමෙන්ම පන්ති කාමරය තුළ ඔවුන් අවසන් පේළියේ අසුන් ගත යුතු ය. ඔවුන් ආහාර ගනු ලබන පිඟන්, කෝප්ප තමන් විසින්ම පිරිසිදු කර ගත යුතුය. එපමණක් නොව, මාසික ඔසප් වීම සිදු වන ශිෂ්‍යාවන්ගේ නාමලේඛනයක් පවා නඩත්තු කළ යුතුය.

කාන්තාවන්ගේ මූලික අයිතීන් කඩ වීම් සම්බන්ධව ඉන්දියාවේ මොහොතින් මොහොත ඇති වන මෙවැනි සිදුවීම් කිසිසේත්ම හිතකර තත්ත්වයක් නොවන බව ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන පෙන්වා දෙයි.

සහන්හේවාගමගේ

Comments are closed.