රොටඩම් ටෙනිස් – ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස් තහවුරුයි

11

රොටඩම් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ 16 දෙනාගේ වටයේදී තව දුරටත් සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට ග්‍රීසියේ ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස් සමත් විය.

ඔහු එම 16 දෙනාගේ වටයේදී තරග වදින්නේ ස්ලෝවැකියාවේ ඇල්ජෙස් බෙඩන් සමඟයි.

රොටඩම් විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තරගය පැවැත්වුණේ ග්‍රීසියේ ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස් සහ පෝලන්තයේ හර්බට් හර්කස් අතරයි. එම තරගය ලකුණු 7 ට 6 ක් ලෙස ජය ගත්තේ  හර්බට් හර්කස්  විසින්. දෙවන වටය ලකුණු 6 ට 3 ක් ලෙසත් තුන්වන වටය ලකුණු 6 ට 1 ක් ලෙසත් ජයගත්තේ ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස් ය. අවසානයේ වට 2 ට 1 ක් ලෙස තරගය ජය ගත් ග්‍රීසියේ ස්ටෙෆානෝ සිට්සිපාස්  16 දෙනාගේ වටයේ තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් විය.

Previous articleනීතියට පිටින් ක්‍රීඩාපිටිය දෙන්න බෑ – දේවානි ජයතිලක
Next article‘දහදිය සිත්තම’ කෙටි නාට්‍ය උළෙල අද

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here