බ්‍රිතාන්‍ය යුරෝපයෙන් ඉවත් වෙයි

27

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම පිළිබඳ ඓතිහාසික ඡන්ද විමසීම යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ(29) පැවැත්විණ.

ජනවාරි මස 31 වන දින බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීම මෙම ඡන්ද විමසීම අවසානයේ සම්මත විය.

බ්‍රිතාන්‍යයේ “බ්‍රෙක්සිට්” සිද්ධියෙන් යුරෝපා සංගමයට අයහපත් බලපෑම් මෙන් ම ධනාත්මක සාධකයන් ද ගෙන එනු ඇත. ඉන් සිදු වන ප්‍රතිසංස්කරණ අවස්ථාවන් පූර්ණ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගතහොත්, යුරෝපා සංගමයේ අනාගත සංවර්ධනය “ව්‍යසනයෙන් ආශීර්වාදයක් බවට පත්වනු ඇතැයි” අපේක්ෂා කෙරේ.

යුරෝපා සංගමය අභියෝග රැසකට මුහුණ දෙන බැවින්, එම අභියෝගයන් ජය ගත හැක්කේ එකම හඬකින් කථා කළ යුතු” බව බ්‍රසල්ස් හි යුරෝපීය හා ගෝලීය ආර්ථික පිළිබඳ පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා මාරියා ඩෙමෙසි මහත්මිය පෙන්වා දුන්නාය .

Previous articleලංකා 2020-02-02
Next articleචීනයට ස්තුතියි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here