“දේශපාලනඥයන්ගේ නිවාස ගිනි තැබූ අවස්ථාවේ හමු වූ යූරියා පොහොර විමර්ශනය කරනවා”

46

පසුගිය 09 වන දා දේශපාලනඥයන්ගේ නිවාස ගිනි තැබූ අවස්ථාවේ එම නිවාසවල තිබී හමු වූ යූරියා පොහොර තොග සම්බන්ධව වහාම විමර්ශනයක් කර වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි කෘෂි කර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයට නියෝග කර තිබේ.

දැනට කන්න දෙකක පමණ සිට ගොවීන්ට ඔවුන්ගේ වගා‍වන් සඳහා රසායනික පොහොර නොමැති අවස්ථාවක ඇතැම් දේශපාලඥයින් ඔවුන්ගේ නිවාසවල පොහොර ගබඩා කර තැබීම සම්බන්ධයෙන් තමන් ද විමතියට පත්වූ බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

මෙසේ හමු වූ රසායනික පොහොර ගොවීන් හට සහනාධාර වශයෙන් ලබාදී තිබූ ඒවාද එසේ නොමැතිනම් වර්තමානයේ පවතින මිල ගණන් යටතේ ඔවුන් විසින් පෞද්ගලික වෙළෙඳුන්ගෙන් මිලදී ගත් පොහොර ද, නැතහොත් පොහොර ලේකම් කාර්යාලයෙන් මීට පෙර නිකුත් කරන ලද පොහොර තොගද යන්න සම්බන්ධව පැහැදිලි වාර්තාවක් තමන්ට බාරදෙන ලෙස අමාත්‍යවරයා ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයට උපදෙස් දුන් බවද වාර්තා වේ.

ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්තාව ලැබීමෙන් පසුව අදාල පොහොර සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

 

Previous articleමෙන්ඩිස් සහ සමාගම එකම දේපළක් රාජ්‍ය බැංකු දෙකකට ඇපයට තබා ණය ලබාගත්තා ද?
Next articleනව ලේකම්වරු 23 ක් පත්කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here