විනී හෙට්ටිගොඩ ‘කාටුන්’ ලංකා 2022 – 05 – 15

117

විනී හෙට්ටිගොඩ ‘කාටුන්’ ලංකා 2022 – 05 – 15

Previous article“රාජපක්ෂ පවුල්වාදය යලි ස්ථාපනය කිරීමේ ඉන්දීය තක්කඩි මාධ්‍ය මෙහෙයුමක්”
Next articleගෝඨාභය, රනිල් ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් බාර ගන්න අය නෑ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here