රාජපක්ෂ, රනිල් ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු 4 දෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

63

ගෝඨාභය, රනිල් වික්‍රමසිංහ රජයේ අමාත්‍යවරුන් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 4 දෙනෙක් අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම් දී තිබේ.

මේ අනුව මහාචාර්ය ජී.ඇල්.පීරිස් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, දිනේෂ් ගුණවර්ධන රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, ප්‍රසන්න රණතුංග නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, කංචන විජේසේකර විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

Previous articleවිමර්ශන වගකීම දේශබන්දු අතේ : ගෝල්ෆේස් ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ කළ අගමැති ආරක්ෂාව බාර ප්‍රධානියාට මාරුවක් !
Next articleගෝල්ෆේස් ප්‍රහාරයේ සටහන් දාන හැටි දේශබන්දු උගන්වයි !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here