හර්තාලයෙන් ගම්පහත් වැසෙයි.

61

ආණ්ඩුවට විරෝධය පළකරමින් ආරම්භ කළ හර්තාල් ව්‍යාපාරය ගම්පහ නගරයේ ඉතා සාර්ථකව පවතින බව අප වාර්තාකරුවෝ සඳහන් කරති. වෙනදාට ජනාකීර්ණ වන ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානය, බස් නැවතුම පාලුවට ගොස් තිබූ අතර කඩ සාප්පු ද බොහෝමයක් වසා දමා තිබේ.

ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානය හරහා සාමාන්‍යයෙන් දුම්රිය ගමන් වාර සීයයක් පමණ ක්‍රියාත්මක වුවද අද එක් ගමන්වාරයක් වත් ක්‍රියාත්මක වී නැත. එක් දුම්රියක් ගම්පහ දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තිබුණ ද එය ධාවනය වූවේ නැත. දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටත්, ගම්පහ නගරයේත් කලු කොඩි ඔසවා තිබුනි. ගම්පහ පොදු වෙළෙද පොලද වසා තබා තිබෙනු දැකිය හැකිවිය. නගගරයේ බොහෝමයක් කඩ සාප්පු වසා දමමින් හර්තාලයට සහාය දක්වා තිබේ.

Previous articleහර්තාලය රටපුරා සාර්ථකව!
Next articleපෞද්ගලික හා රාජ්‍ය බැංකු සේවා හර්තාලය නිසා අඩපණවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here