අයියගෙ මන්දිරෙත් දැම්මා සුදු කොඩිය

50

තරකර ගත්තෙ රටටත් කෙලවා මඩිය
දැන් නම් පුටුවෙ හිටියා හොදටම වැඩිය
Go කිව් තීරණේ බුරුලක් නැත දැඩිය
ලැගගෙන කරන්නේ තව මොන රිම්පිඩිය
කැව්වා නේද උඹ මුළු රටටම පුඩිය
මර්දනයටත් දැන් තෝරන්නේ වෙඩිය
බලපං ඒත් නිව් ජෙනරේෂන් එඩිය
අයියගෙ මන්දිරෙත් දැම්මා සුදු කොඩිය
– ප්‍රියන්ත කොඩිප්පිලි

Previous article“දූෂිත පාලකයන් පැන්නීමට ජනබලය ප්‍රමාණවත් බව පැහැදිලි ය”
Next articleහෙට පැවැත්වෙන දීප ව්‍යාප්ත එක්දින වැඩ වර්ජනයට CWC සහය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here