හදිසි විදුලිය බිඳවැටීම රට පුරා – ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක්

8

හදිසි විදුලිය බිඳවැටීම රට පුරා පැවති අතර විදුලිය බෙදාහැරීමේ පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙම තත්වය ඇතිවූ බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පවසයි.
අද (03) දහවල් 11.30ට පමණ ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ ඇති වූ දෝෂයක් හේතුවෙන් දිවයින පුරා විදුලිය බිඳවැටුණු බවද විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසයි.
මේ අතර විදුලි බිඳවැටීමත් සමග කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදු වී ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.
අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී අනුරුද්ධ පෙරේරා මහතා පැවසුවේ, විදුලි බිඳ වැටීමත් සමග අඹතලේ සහ බියගම ජල පවිත්‍රාගාරවල කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් ඇණහිට තිබූ බවයි..
මේ අතර අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලික අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරු වෘත්තීය සමිතිය පවසයි.
 

Previous article
Next article“මන්ත්‍ර ජපකරන ඥාන අක්කගේ හෝටලයක් හදන්න හමුදාව යොදාගන්නවා”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here