හතේ පොත ගැන කතාව මැදගොඩ හිමි මඟහරියි

13

චතුර දිසානායක

පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ, ආපසු කැඳවා තිබෙන ‘හතේ අපේ පොත’ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පසුගිය 09 වන දින කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික කාරක සභාව විසින් කැඳවා තිබුණු අතර මාධ්‍යවේදීන්ටත් විවිධ සංවිධානවලටත් ඒ සඳහා ආරාධනා කර තිබිණි. පසුගිය දිනවල මෙම පොත නිසා පාසල් දරුවන් කාමුකයන් බවට පත් වන්නේ යයි මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළ මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්ටත් මේ සඳහා ආරාධනා කර තිබුණද ඒ සඳහා උන්වහස්සේ සහභාගි වීම මගහැර ඇති බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම සාකච්ඡාවේදී තීරණය වී ඇත්තේ මෙම පොත එහි අරමුණු හා හොඳින්ම ගැළපෙන බවත්, ඉක්මනින්ම එය සිසුන් අතට පත් කිරීමට කටයුතු කළ බවත්ය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 20 දෙනෙකුගෙන් යුතු කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික කාරක සභාව අවසානයේ තීරණය කර ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් ජනවාරි 21 වන දින අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා සහ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරිය සමග සාකච්ඡා කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි. වර්තමාන සෞඛ්‍ය ඇමතිවරියද මෙම කාරක සභාවේ සාමාජිකාවකි.

Previous articleඅපි තවමත් බලාගෙන ඉන්නවා
Next articleශානි ඉවතට – රන්ජන්ට සැප : ගෝඨාගේ නීතිය !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here