සැබෑ අරගල කරුවනි ජීවිතය ඔබට දෙන්නට දහසක් දේ ඇත

87

හොරා කෑමට හා කොල්ලකෑමට
විරුද්ධව නැගී සිටින
සැබෑ අරගල කරුවනි
හැත්තෑ හතර වසරක් පුරාවට
මිනිසත් බව යටපත් කර
වහල් මානසිකත්වයකින්
අපව පාලනය කළ
අනුග්‍රාහක යක්ෂයන්
සදහටම එලවා දමන යුගය
පැමිණි ඇත දැන් හොඳටම
සැබෑ අරගල කරුවනි
ව්‍යාජ වෙස් ගත්
අපායේ දූතයෝ
බොරු විමුක්ති ගීත ගයමින්
දහසින් බැඳි පියලි මතින්
බොල් රණ ගී ගයමින්
වහල් කමට ලන්සු තබමින්
කරළියට එමින් ඇත
සැබෑ අරගල කරුවනි
ජීවිතය ඔබට දෙන්නට
දහසක් දේ ඇත
එම නිසාවෙන්
පලවා හරින්න
සාතන්ගේ අනු අත්සන් සහිත
අනුග්‍රාහක යක්ෂයන්…
– සාලිය ඉදුරුවිතාන

Previous article“මුකුත් නෙමෙයි මේක තමයි මනුස්සකම ගේන සටන !”
Next article“රාජපක්ෂ පවුලට සහයෝගය දැක්වීම මගේ ජීවිතයේ මැකිය නොහැකි කලු ලපයක්” “අරගලයට ජයවේවා”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here