හතේ පොත නතර කළේ මැතිවරණය නිසයි

11

හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, එ.ජා.ප. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී,

අකිල විරාජ් කාරියවසම්

‘හතේ අපේ පොත’ කියන එක මම හදපු එකක් නොවෙයි. මේ පොත අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ සමීක්ෂණ කර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්, ළමා මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥයන්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඊට අදාළ නිලධාරීන්, ඒඞ්ස් මර්දන ඒකකය, පවුල් සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ළමා කාර්යාංශය ආදී සියල්ලන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්වත් කමිටුවක් මඟින් හදපු දෙයක්.

■  අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔබ ඉටු කළ කාර්යභාරය ගැන ආපසු හැරී බැලීමක් කළොත්?

මම හිතන්නේ එය බැලිය යුත්තේ, මා නොව රටේ ජනතාව හා ඒවාට අදාළ අනෙකුත් අයයි. මගේ කාලය තුළ වැඩක් වූවා ද නැද්ද යන්න විමසිය යුත්තේ, ඔවුන් විසිනුයි. අප කරගෙන ආ වැඩපිළිවෙළ හොඳයි කියා එය ඉදිරියට ගෙන යනවා කියා හොඳ ම සහතිකය දී ඇත්තේ, වර්තමාන අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා විසිනුයි. ඒ හැර එහි හොඳ, නරක තක්සේරු කළ යුත්තේ, රටේ ජනතාව විසිනුයි. පක්‍ෂ, පාට භේදයකින් තොරව කෙනකු විවෘතව බලනවා නම්, මේ වසර හතර තුළ කළ දේවල්වල හොඳ, නරක විමසිය හැකියි. උදාහරණ ලෙස ‘ළඟ ම පාසල හොඳ ම පාසල’ ව්‍යාපෘතිය, ‘සුරක්‍ෂා රක්‍ෂණය’, වසර දහතුනක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය, අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ආදී විශාල වැඩකොටසක් අමාරුකම් මැද්දේ අපි කළා.

■  ඔබට මේ අතුරින් චෝදනා නැඟෙන කරුණුත් තිබෙනවාද?

මම නම් දන්නේ නැහැ. ඔබ අහන්නේ. එවැනි ඒවා තිබෙනවා නම්, කියන්න.

■  සුරක්‍ෂා රක්‍ෂණයේ වංචා, දූෂණ සිදුවූ බවට තිබෙන චෝදනා ගැන ඔබ මොකද කියන්නේ ?

සුරක්ෂා රක්ෂණයේ වංවාවක් සිදු වෙලා නැහැ. එසේ සිදු වූවා නම්, එය අපේ ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි. අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් එය ලබා දුන්නේ, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවටයි. එය ටෙන්ඩර් කැඳවා ටෙන්ඩර් පටිපාටිය අනුව ලබා දුන්නේ රජයේ ආයතනයකටයි. එහි දී රජයේ ආයතනයක් වුවත්, පෞද්ගලික ආයතනයක් වුවත් රජයෙන් වෙන් කරන මුදලින් සියයට හැත්තෑපහක් මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ පාසල් දරුවන්ට ලැබිය යුතුයි. එසේ නොලැබුණොත්, එය ආපසු රජයට ගෙවිය යුතුයි යනුවෙන් කොන්දේසියක් දමන ලෙස මම කීවා. එසේ නැතිව රක්ෂණ සංස්ථාව හෝ සමාගම් පොහොසත් කරන්න අපට අවශ්‍යතාවක් නැහැ. අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට එම ටෙන්ඩරය ලබා දුන් පසු ඊට විරුද්ධව ඒ සඳහා තරග කළ අනෙක් තරගකරුවන් ප්‍රසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර එම ටෙන්ඩරය පෞද්ගලික සමාගමක් මඟින් ලබා ගත්තා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපට චෝදනා කර පලක් නැහැ. ඒ සමාගම තෝරා ගත්තේ අප නොවේ. ප්‍රසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලයට නිලධාරීන් පත් කරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසිනුයි.

■  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගත් ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව ජනාධිපතිවරයා විසින් අතපෙවීමක් කළාද?

නැහැ. නැහැ. එතුමා සහ අප අතර වෙනත් ප්‍රශ්න තිබෙන්න පුළුවන්. මෙතැන දී එවැන්නක් සිදු වී නැහැ. මෙය නීත්‍යනුකූල ක්‍රියාවලියක්. පාර්ලිමේන්තුව හා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ ජාතික ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ටෙන්ඩර් කැඳවන්නේ එම ක්‍රියාවලියට අනුවයි. ඒ අනුව අප ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ටෙන්ඩරය ලබා දුන්නා. ඊට තරග කළ අනෙක් තරගකරුවන්ටත් ඊට විරුද්ධව අභියාචන ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ ජාතික ප්‍රසම්පාදන අභියාචන මණ්ඩලයටයි. එයත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලබන මණ්ඩලයක්. මෙහි දීත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාවලියට එරෙහිව අනෙක් තරගකරුවන් අභියාචන ඉදිරිපත් කළා. සුරක්ෂා රක්ෂණය පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දුන්නේ එම අභියාචන මණ්ඩලය මඟිනුයි. එයට ජනාධිපතිවරයාගේ බලපෑමක් නැහැ. ඔහු කරන්නේ එහි නිලධාරීන් පත් කිරීම පමණයි. ඒ නිසා සුරක්ෂා රක්ෂණය පෞද්ගලික සමාගමකට ලබා දීම ගැන අපට චෝදනා කර පලක් නැහැ. එය සිදු වී ඇත්තේ, සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන නීත්‍යනුකූල ක්‍රියාවලියකට අනුවයි.

■  ඔය හැම දේටම වඩා බරපතළ චෝදනාවක් තිබෙනවා නේද?

ඒ මොකක් ද?

■  හත ශ්‍රේණියේ ‘හතේ අපේ පොත’ ගැන මොකද කියන්නේ ?

ඒ පොත ගැන තිබෙන චෝදනාව මොකක් ද?

■  පැවැති ඔබේ ආණ්ඩුව යටතේ මේ පොත ආපසු එකතු කළේ ඇයි ?

නෑ. නෑ. ආපසු එකතු කළා නොවෙයි. එය මැතිවරණ කාලයේ ලබා දීම තුළින් වෙනත් කණ්ඩායමකට අගතියක් වෙයි කියා එය නැවැත්වුවා. එසේ කළේ මෙය බෙදා ඇත්තේ, මැතිවරණ කාලයේ නිසයි. ‘හතේ අපේ පොත’ කියන එක මම හදපු එකක් නොවෙයි. මේ පොත අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ සමීක්ෂණ කර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්, ළමා මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥයන්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඊට අදාළ නිලධාරීන්, ඒඞ්ස් මර්දන ඒකකය, පවුල් සෞඛ්‍ය සංවිධානය, ළමා කාර්යාංශය ආදී සියල්ලන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්වත් කමිටුවක් මඟින් හදපු දෙයක්. එහි දී ළමා අපචාර පිළිබඳව, ඒවා ඇති වීමට හේතු ආදී සියල්ලක්ම සලකා බලා තියෙනවා. ලෝකයේ දියුණු රටවලත් ලිංගික අධ්‍යාපනය ළමයින්ට ලබා දෙනවා. මෙය ඒවාට අනුව හදපු එකක්. ඒ නිසා මෙහි වැරැද්දක් අප දකින්නේ නැහැ.

■  මේ පොත බෙදාදී මාස ගණනකට පස්සේ ආපසු එකතු කරනවා නම්, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට තිබෙන වගකීම මොකක්ද?

නැහැ. නැහැ. මාස ගණනකට පස්සේ එකතු කළේ නැහැ. මෙය බෙදීමට පටන්ගෙන ඇත්තේ, මෑත කාලයේ දීයි. කොටසකට බෙදලා, කොටසකට බෙදලා තිබුණේ නැහැ. මෙය බෙදන්න අරන් තිබෙන්නේ මැතිවරණ කාලයේයි. එය එකතු කරන්න කීවේ මෙය මැතිවරණ කාලයේ බෙදීම වෙනත් විදියේ හේතුවක් වෙයි කියලයි.

■  ඔබට චෝදනා කරන්නේ, එය දරුවන් නොමඟ යවන අසභ්‍ය එකක් කියලයි. ඉතින්, ඒ පොත එහෙම එකක් නොවෙයිද?

මොළේ තිබෙන, අවබෝධයක් තිබෙන අයට නම්, ළමයින්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දෙන එක කාලෝචිත ක්‍රියාවක්. මෙය විද්වත් කමිටුවකින් හදපු එකක්. ලෝකයේ දියුණු රටවලත් ළමයින්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. මෙයත් ඒවාට අනුව හදපු එකක්. ඒ නිසා මෙහි වැරැද්දක් අපි දකින්නේ නැහැ. සමහර අය ලිංගික අඩන්තේට්ටම්වලට, ලිංගික අපචාරවලට ලක් වෙන්නේ, ඒ ගැන අවබෝධයක්නැති නිසයි. සමහර අය මේ දෙස බලන්නේ, වැරදි කෝණයකිනුයි. ඒ අයට නම්, වැරදි මතයක් හදන්න පුළුවන්. මම එය දකින්නේ ‘දිය කොරහේ කිඹුල්ලු දකින’ න්‍යායක් කියලයි.

■  පාසල් දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම් යෝජනාවක් තිබෙනවාද?

මගේ යෝජනාවක් නැහැ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස මගේ වගකීම යම් යම් විෂයමාලා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමයි. ඊට අදාළ විශේෂඥයන් ලවා එම කටයුතු ඉටු කරවා ගැනීමයි. එම කටයුතු විද්වත් මණ්ඩලයකට භාර දෙනු මිස එයට මගේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් දරුවන්ට ලිංගික අධ්‍යාපනය ලබා දිය යුතු ය යන මතය දරනවා. ඒ හැර වෙනත් යෝජනා කිසිවක් නැහැ. යෝජනාවක් කර ඇත්තේ, විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට එම ‘හතේ අපේ පොත’ සකස් කළ විශේෂඥයන් විසිනුයි. ඒ පිළිබඳ චෝදනා ඇත් නම්, ඒවා එල්ල කළ යුත්තේත්, ඔවුන්ට ම මිස මට නොවේ.

■  සංවාද සටහන

   පද්මා වේරගොඩ ආරච්චි

Previous articleගස් වැල් පවා කම්පාවෙන් බලා සිටිනවා
Next articleවිනාශයෙන් යැපෙන්නන් වෙතටයි !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here