කොච්ච්කඩේ පල්ලිය අසල අද (03) සාමකාමී විරෝධතාව

7

කොච්ච්කඩේ පල්ලිය අසල අද (03) දින රාත්‍රී කාලයේදී සාමකාමී විරෝධතාවයක් සිදුවිය.
ඇඳිරිනිතිය නොතකමින් අතිවිශාල ජනතාවක් මෙම විරෝධතාවයට එක්වී සිටියේය. කොච්චිකඩේ පල්ලිය යනු වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට පත්වීමට මූලික වූ පාස්කු ප්‍රහාරයට ලක්වූ පල්ලියක් වීම විශේෂයක්.
අද දින පස්වරුවේකොච්ච්කඩේ පල්ලිය අසලට රැස් වූ පිරිස පාස්කු ප්‍රහාරයද සිහිපත් කරමින් රජයට සිය විරෝධතාවය පළ කිරීම සිදුකළේය.

Previous articleඇඳිරිනීතිය තිබියදීත් මහරගමදී සංගීතාත්මකව විරෝදතා
Next articleනාමල් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here