නව වසර සුබ වීමට නම් ප්‍රථමයෙන් ම ආකල්ප වෙනස් කර ගන්න.

10

කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා කියලා දහසකුත් සුබ පැතුම් ජනවාරි පළමුවැනිදා ආවා නේ ද? ඔබට මතක ද පහුගිය වසරේ ජනවාරි පළමුවැනිදා ? එදත් මේ වාගේ ම සුබ පැතුම් ගොන්නක් ලැබෙන්න ඇති. මතක් කරලා බලන්න පහුගිය අවුරුද්දේ අන්‍තිම දවස. අපිට කිරිපැණි ඉතිරුව ද? හොඳ මිනිස්සු විතර ද මුණගැහුණෙ ?  සතුටු හිතෙන දේවල් විතර ද සිද්ධ වුණේ ? එක දවසක්වත් දුක හිතුණෙ නැද්ද? ආදරණීයයන්, සමීපතමයන් ජීවිතවලින් සමු අරන් ගියේ නැද්ද? ඉතින්, මේ වසරේ විතරක් එහෙම නොවෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළු‍වන් ද?

ඔබට පුළු‍වන් ඔබ සමඟ රැඳුණු අය සමඟ අලු‍ත් විදිහට ගනුදෙනු කරන්න. ඇතැම් අවස්ථාවල හිත් රිදීම් වුණත්, ඉවසීමෙන් දරා ගන්න. යන්න හදන මිනිස්සුන්ට යන්න ඉඩ දෙන්න. ජීවිතේ එක ම එක දවසක් හරි පුංචි හෝ උපකාරයක් කරපු අයට ආදරයෙන් සලකන්න. ඔබට පුළුවන් නම්, ගිය වසරට වඩා මේ නව වසරේ ශක්තිමත්ව දරා ගන්න.ඒක තමයි ඔබේ ජයග්‍රහණය.

2022 මේ නව පරිච්ඡේදය සතුටින් විතරක් පිරිලා තියෙයි ද? එහෙම වෙනවා නම් අපි කොච්චර වාසනාවන්ත ද? ඒත් ඒක එහෙම වෙන්නෙ නෑ. එක ප්‍රාර්ථනාවකට විතරක් දින, සති, වර්ෂ වෙනස් කරන්න බැහැ. කඳුළ හිනාවකට හරවන්නත් බෑ. ආදරණීයයන්ගෙ සමුගැන්ම නවත්වන්නත් බෑ. හැබැයි, ඔබට පුළු‍වන් වර්ෂයක් වෙනස් කරන්න. හැබැයි, ඒ ප්‍රාර්ථනයකින්වත්, සුබපැතුමකින්වත් නෙමෙයි. ඔබට පුළුවන් හිතන හැටි වෙනස් කර ගන්න. ආකල්ප, සිතුවිලි වෙනස් කර ගන්න. ගිය අවුරුද්දේ සිදු වුණ හැම දේම ඒ විදිහට ම නොවුණත්, වෙනස් විදිහට සිද්ධ වේවි. හැබැයි, ඔබට පුළුවන් ඒ දේවල් ආයෙම ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණත්, ඒ අවස්ථාවලට වෙනස් විදිහට මුහුණ දෙන්න. හැම වසරක ම ඔබට අලු‍ත් පුද්ගලයෙක් මුණගැහේවි. එක් පුද්ගලයෙක් හෝ ජීවිතෙන් නික්ම යාවි. ඔබට පුළු‍වන් ඔබ සමඟ රැඳුණු අය සමඟ අලු‍ත් විදිහට ගනුදෙනු කරන්න. ඇතැම් අවස්ථාවල හිත් රිදීම් වුණත්, ඉවසීමෙන් දරා ගන්න. යන්න හදන මිනිස්සුන්ට යන්න ඉඩ දෙන්න. ජීවිතේ එක ම එක දවසක් හරි පුංචි හෝ උපකාරයක් කරපු අයට ආදරයෙන් සලකන්න. ඔබට පුළුවන් නම්, ගිය වසරට වඩා මේ නව වසරේ ශක්තිමත්ව දරා ගන්න.ඒක තමයි ඔබේ ජයග්‍රහණය.
වසරෙන් වසර ගෙවී යයි.  ඒත් ඒ හැම වසරක ම සිද්ධ වෙන්නෙ එක වගේ සිදුවීම්. මේ නව වසර සුබ වෙන්න නම්, ඔබ ප්‍රථමයෙන් ම ඔබේ ආකල්ප වෙනස් කර ගන්න. ඔබේ එක වචනයක් හරි කෙනකුගේ හිත සනසන්න මිස වනසන්න භාවිත කරන්න එපා. ප්‍රාර්ථනයකට විතරක් ම බැහැ වසරක් වෙනස් කරන්න. අලු‍ත් වෙන්න. ගිය වසරේ ඔබේ ළඟ තිබුණ අඩුලු‍හුඬුකම් හෙමිහිට හදා ගන්න. විවිධාකාර චරිත එක්ක හැකිතරම් ප්‍රවේසමෙන් ගනුදෙනු කරන්න. ආකල්ප අලු‍ත් කර ගන්න. මේ 2022  සුබ ම සුබ වසරක් වෙනවා සත්තයි.
 

■ චමෝදි පෙරේරා
Previous articleBairaha Farms PLC සමාගම හඳුන්වාදුන් බ්රේල් වට්ටෝරු පොත FMCG Asia උලෙළේ දී සම්මානයට පාත්‍ර වේ
Next articleජන දිවිය කුණු කළ කුණුකසළ රජ විය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here