ගොවීන් ගැන වෙන-වෙනම හොයන්න හමුදාව යොදවයි !

ගොවීන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු වෙන-වෙනම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා යුද හමුදාව යෙදවීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබේ.

ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියට අනුව ගොවීන් කටයුතු කරන්නේ ද, ඔවුන් ඊට අනුගත නොවන්නේ නම් ඒ කෙසේද, එසේ අනුගත නොවන ගොවීන් කවුද ඇතුළු තොරතුරු රැසක් එකතු කිරීමත්, ඒ පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමත් ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමිෂන් නොලත් නිලධාරීන්ට පවරා ඇත. ඔවුන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ මූලික වටයේදී ගම් මට්ටමින් සිටින කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගෙන් ගොවීන්ගේ නම්, දුරකතන අංක සහ ඔවුන්ට හිමි කුඹුරු පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ලබාගන්නා ලෙසයි.

වී වගා කර ඇති සැලකිය යුතු කුඹුරු ප්‍රමාණ ආවරණය වන පරිදි එක් එක් කුඹුරු කොටස් සඳහා වෙන-වෙනම ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමිෂන් නොලත් නිලධාරීන් පත්කරන ලෙසත්, ඔවුන් මගින් ගොවීන්ගේ සියලු විස්තර ලබාගන්නා ලෙසත් යුද හමුදාවේ බලසේනාංකාධිපතිවරුන්ට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ. මේ පිළිබඳ ජනමාධ්‍ය මගින් පළකිරීමට පෙර ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමිෂන් නොලත් නිලධාරීන් විසින් දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානීන් හරහා අදාළ තොරතුරු සේනාංක වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද අදාළ ලිඛිත දැනුම් දීමේ විශේෂයෙන් සඳහන් ය.

ලබාදී ඇති කාබනික පොහොරවල තත්ත්වය සහ ගොවීන් ඊට විරෝධය පළකරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු කඩිනමින් දැනුම් දෙන ලෙසත්, ගොවීන්ගේ නම් සහ දුරකතන අංක ලැයිස්තුව කඩිනමින් සකස් කරන ලෙසත් එමගින් උපදෙස් දී ඇති අතර, මේ වන විට අදාළ රාජකාරි පවරා ඇති හමුදා නිලධාරීන් එම තොරතුරු රැස්කිරීම ආරම්භ කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න සඳහන් කළේ යුද හමුදාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන හරිත කෘෂිකර්මය පිළිබඳ ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය මගින් කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයන් අතර සම්බන්ධීකරණ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයේ බිම් මට්ටමේ වැඩපිළිවෙලක් හමුදාව මගින් ආරම්භ කර ඇද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තමන් මෙතෙක් දැනුවත්ව නැති බව ද බ්‍රිගේඩියර්වරයා පැවසීය.
– ශාලික විමලසේන

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 15 =