මූලික පහසුකම්වත් නැති ගමක් !

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොරකහගොල්ල ගම්මානයේ ජීවත් වන පවුල් සියයක පමණ ජනතාව සඳහා අවශ්‍ය මූලික පහසුකම්වත් නොමැති බව වර්තා වේ.
මෙම ගම්මානය ජනාවාස වී වසර 50කට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇතත්, ගම්මානය සඳහා ගමනාගමන පහසුකම් නොදීමෙන් තමන්ට ගැටලු‍ රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බවත් ගම්වාසීහු  පවසති.
එමෙන්ම කහල්ල, පල්ලේකැලේ අභයභූමියට සහ අලු‍ත්වැව පෙදෙසට මායිම්ව ඇති මෙම ගම්මානයට නිරන්තරයෙන් සිදුවන වන අලීන්ගේ හිරිහැර සහ සිදු වන අලාභහානි පිළිබඳව බලධාරීන් දැනුම්වත් කළත්, මෙතෙක් ඊට විසඳුමක් ලබා දී නැත.
මේ වන විට මෙම ගම්මානයට පිවිසීමට ඇති මාර්ගය වැසි සමයේ මඩ වගුරක් බවට පත් වන බැවින්, තමන්ට මහත් අපහසුතාවලට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති බැවින්, ගමට පිවිසෙන මාර්ගය හෝ නිසි අයුරින් සාදා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් කොරකහගොල්ල ගම්වැසියෝ ඉල්ලා සිටිති●

 

විජිත කාරියවසම් – මාතලේ.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × five =