අමාත්‍යංශ 10ක විෂය පඨයන් වෙනස් කරයි

64

ජනපතිවරයා විසින් අමාත්‍යංශ 10ක විෂය පථයන් සංශෝධනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.
එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ


Previous articleඅල්බොරාදා ලෞකික දිවියක තර්කය සොයා යෑම
Next articleමූලික පහසුකම්වත් නැති ගමක් !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here