රන් සංචිතය 54%කින් පහත වැටී තිබේ, ආණ්ඩුව රන් සංචිත විකිණූ බව තහවුරුයි !

විදෙස් සංචිතය තුළ පවතින ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 382.2ක රන් සංචිතයෙන් කොටසක් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වී ඇති බවට පෙරේදා (07) වෙළඳ පළට නිකුත් වූ ‘ලංකා’ පුවත්පත වාර්තා කළ අතර අද වන විට වාර්තා වන්නේ ඩොලර් මිලියන 206.8ක් වටිනා රත්‍රං මහ බැංකුව විසින් අලෙවි කර තිබේ.

මේ අනුව රන් සංචිතය 54%කින් පහත වැටී ඇති බවයි මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත මඟින් අනාවරණ වෙයි.

2021 නොවැම්බර් අවසානයේ දී රන් සංචිතයේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 382.2 ක් ලෙසින් සටහන්ව ඇති අතර එය 2021 දෙසැම්බර් මාසය අවසානයේ දී ඩොලර් මිලියන 175.4 ක් දක්වා ඒ අනුව අඩුව තිබේ.

පසුගිය කාලය තුලදි විවිධ පාර්ශ්ව විසින් චෝදනා එල්ල කර සිටියේ රජය විසින් මෙරට රත්‍රන් සංචිත විකුණා ඇති බවටය.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 1.588 සිට ඩොලර් බිලියන 3.137 ක් දක්වා පසුගිය දෙසැම්බර් මාසය තුළ දී වැඩිව තිබිණි.

විදෙස් මුදල් සංචිතය ඩොලර් බිලියන 1.014 සිට ඩොලර් බිලියන 2.770 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පවසන අතර .මෙලෙස විදේශ සංචිතය ඉහළ යාමට චීන මහජන බැංකුව මගින් ස්වැප් හෙවත් විනිමය හුවමාරු ක්‍රමය ලබාදුන් ඩොලර් බිලියන 1.5ක් පමණ වූ මූල්‍යාධාරය ද ඉවහල් වී ඇති බවත් පැවසෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen − twelve =