ප්‍රාර්ථනා මල් පූදින NSB ප්‍රාර්ථනා ආයෝජන සැලැසුම් !

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ‘සතෙන් සතේ එකතු කරලා එකතු කරලා’ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද කියා දුන් පුරෝගාමී රාජ්‍ය බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවයි. එක්දහස් නවසිය හැත්තෑඑකේ අංක 30 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මඟින් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ස්ථාපනය කර තිබෙනවා. සියයට සියයක් රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව සහිත එක ම බැංකුව විදියට එක්දහස් නවසිය හැත්තෑදෙකේ මාර්තු 16 වැනි දින අපේ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව එවකට සිටි මුදල් ඇමති, ආචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා මැතිතුමා විසින් විවෘත කරනු ලැබුවා.

එතැන් සිට මේ දක්වා අවුරුදු හතළිස්හතක කාලයක් විවිධ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් හඳුන්වා දෙමින්, මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන සිටිනවා. මේ ආ ගමනේ දී ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් හිමියන්ගේ සංවර්ධනයත්, රටේ පොදු සංවර්ධනයත් යන අරමුණු දෙක ම සාක්‍ෂාත් කර ගන්න විශාල දායකත්වයක් අප ලබා දී තිබෙනවා. ගත වූ කාලය තුළ හඳුන්වා දී තිබෙන ඉතිරි කිරීම් සැලැසුම් අතුරින් ‘ප්‍රාර්ථනා’ සහ ‘ප්‍රාර්ථනා+’ කියන ආයෝජන සැලැසුම් දෙක ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් අපි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා.

ප්‍රාර්ථනා ආයෝජන සැලැසුම

‘ප්‍රාර්ථනා’ කියන්නේ, දරුවන් වෙනුවෙන් හඳුන්වා දී තිබෙන ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක්. ඇත්තට ම මේක හඳුන්වන්නේ, ‘භීඊ ප්‍රාර්ථනා’ කියලයි. මේ ආයෝජන සැලැසුම් හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ, දරුවන් වෙනුවෙන්. රටේ සහ ජනතාවගේ ඉතිරි කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන අතර, සමස්තයක් හැටියට ඉතුරුම් ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් මේ ගිණුම විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ජනතාව තනි තනි වශයෙන් ඉතිරි කිරීම පුරුදු වුණොත්, ප්‍රතිලාභය පෞද්ගලිකව තමන්ටත්, පොදුවේ රටටත් අත් වෙනවා.

ප්‍රාර්ථනා කියන්නේ, අවුරුදු විස්සක පමණ ඉතිහාසයක් තියෙන ආයෝජන සැලැසුමක්. අලුතින් උපදින කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ මාපියන් නැත් නම්, වැඩිහිටියන් එහෙ ම නැත් නම්, දරුවාට ආදරය කරන ඕනෑ ම කෙනකුට ප්‍රාර්ථනා ආයෝජන සැලැසුම් සහතිකයක් දරුවකු වෙනුවෙන් ලබා ගත හැකියි. මේ ඉතිරි කිරීම දරුවාගේ අනාගතයට ඉතාමත් ම වැදගත්. දරුවා වෙනුවෙන් මේ මුදල තැන්පත් කරන්න ඕනෑ එක වතාවයි. ඉතිරි කිරීමේ සහතික ඕනෑ ම මුදලකින් ගන්න පුළුවන්. අද තැන්පත් කරන කුඩා මුදල අවුරුදු දහසයකින් කල් පිරෙනවා. ඒ වෙන කොට තිබෙන මුහුණත වටිනාකම කොතරම් ද කියලා අද ම දැනගන්න පුළුවන්.

උදාහරණයක් හැටියට අද රුපියල් දහසක් දරුවා වෙනුවෙන් ඉතිරි කළොත්, අවුරුදු දහසයකට පස්සේ ඒ දරුවාට ලැබෙන මුදල අද ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතිරි කිරීම් සහතිකයේ ඒ ලැබෙන ප්‍රතිලාභය සඳහන් වෙනවා. අවුරුදු විස්සකට කලින් මේ ඉතිරි කිරීමේ සහතිකය හඳුන්වා දීලා ජනතාවට පෙන්නුවේ, මේකෙ තියෙන වැදගත්කම. අද අපි දරුවන් වෙනුවෙන් තෑගි කරන බොහෝ දේවල් අවුරුදු දහසයකට පස්සේ ඒ දරුවාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත්, අද නොතේරුම් වයසේ සිටින දරුවාට මේ ලබා දෙන ඉතුරුම් සහතිකය තුළින් දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිලාභ අත් කර ගත හැකියි.

අද තියෙන අධ්‍යාපනික තරගය, වෙනත් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් දරුවන්ට මේ ඉතුරුම් සහතිකයේ මුදල් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. එහෙම බලන කොට දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ලබා දෙන ඵලදායී ම ත්‍යාගයක් විදියට මේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද ඉපැදෙන දරුවා අනාගතයේ කවර තරාතිරමක කෙනකු වනවා ද කියලා අපි අද දන්නේ නැහැ. නමුත්, ඒ දරුවා වෙනුවෙන් අසීමිත සෙනෙහසක් වාගේ ම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අනාගත යහපත වෙනුවෙන් ලබා දිය හැකි තවත් දෙයක් වේ නම්, ඒ ‘ප්‍රාර්ථනා’ සහතික පත් බව අපට නොබියව කියන්න පුළුවන්.

  ප්‍රාර්ථනා+  ආයෝජන සැලැසුම

දරුවන් වෙනුවෙන් වාගේ ම වැඩිහිටියන් වෙනුවෙනුත් ඵලදායී ඉතිරි කිරීමේ ක්‍රමයක් හැටියට භීඊ ප්‍රාර්ථනා+ ආයෝජන සැලැසුම හඳුන්වා දී තිබෙනවා. වැඩිහිටියන්ට විවිධ හීන හැබෑ කර ගන්න තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතවල අවුරුදු විස්සක් ඉදිරිය ගැන හිතලයි, මේ ආයෝජන සැලැසුම් කර තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ, මේ ආයෝජන සැලැසුමට කල් පිරෙන්නේ, අවුරුදු විස්සකින්. අලුතින් විවාහ වුණු දෙන්නකුට නම්, තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ ම නිවාසයක් ඉදි කර ගන්න, වාහනයක් ගන්න නැත් නම්, විවාහ සංවත්සරයකට, විදේශ සංචාරයක් යන්න වාගේ විවිධ සුන්දර හීන වෙනුවෙන් දැන් තියා ම ආයෝජනයක් කර තිබීම වැදගත්.

මේ ආයෝජන සැලැසුම්වල තියෙන විශේෂත්වය මුදල් තැන්පත් කරන්නේ, එක් වරයි. ඊට පසුව අවුරුදු විස්ස දක්වා කැමැති පරිදි ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කල් පිරෙන කොට තමන් අතට ලැබෙන මුහුණත වටිනාකම තැන්පත් කරන මොහොතේ දී ම දැනගන්න පුළුවන්. මේ වෙනුවෙන් අද අද ම ආයෝජනය කරන්න ඕනෑ. අවුරුදු විස්සකින් ඉහළ ම ප්‍රතිලාභය හිමි වෙන්නේ එහෙ ම කළොත් විතරයි. අපි දැන් ගත කරන්නේ, අවුරුද්දේ අන්තිම මාසයේ. අපට පාරිතෝෂික දීමනා හම්බ වෙනවා. එහෙ ම නැත් නම්, ඒ වාගේ වෙනත් ප්‍රතිලාභ අපට ලැබෙනවා. මේ මුදල් කෙටිකාලීන ප්‍රයෝජන තියෙන දකින දකින දේ වෙනුවෙන් වියදම් කරනවාට වඩා අනාගතයේ වඩා ඵලදායී ප්‍රතිලාභ සැලැසුම්සහගතව ලබා ගත හැකි ආකාරයෙන් යොදවන්න සැලැසුම් කිරීම වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා+ ආයෝජන සැලැසුම හොඳ මඟපෙන්වීමක් බව කියන්න පුළුවන්.

අද අපි කරන වියදම් ඇත්තට ම ඵලදායක ද කියලා කල්පනා කිරීම වැදගත්. හැම රුපියලක් ම ඒ ආකාරයෙන් ම වියදම් කළ යුතු බව අපි කියන්නේ නැහැ. පුංචි පුංචි කෙටිකාලීන හීනත් හැබෑ කර ගත යුතුයි. ඒ වාගේ ම අනාගතයේ වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීම ජීවිතය සතුටින් ගත කිරීමේ මාර්ගයක් බවට පත් වෙනවා. ආර්ථික හයියක් තියෙන කොට නිතර ම හිතට දැනෙන්නේ සහනයක්. තවත් කෙනකුට ඔළුව පහත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි, මුදල් අතේ තියෙනවා කියන්නේ, ආයෝජනයක් නම් නොවෙයි. සුරක්‍ෂිත ආකාරයෙන් තැන්පත් කර තිබීමක් තමයි, ආයෝජනයක් වෙන්නේ. තව විශේෂ දෙයක් තමයි, වැඩිහිටියන් දරුවන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් කිරීම වෙනුවෙන් තමන්ගේ අනාගතය කැප කිරීම. ඒක ඇත්තට ම හොඳ දෙයක්. නමුත්, ඒ අතර ම තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් යම් මුදලක් ඉතිරි කර තිබෙනවා නම්, දරුවන්ගේ ආදරය, සෙනෙහස වාගේ ම ඒ මුදල් ඉතිරි කිරීමත් හිතට සහනයක්.

ඉතිරි කිරීමේ සුරක්‍ෂිතතාව

මුදල් ඉතිරි කරන්නත් විවිධ මූල්‍ය ආයතන තිබෙනවා. මේ නිසා ඉතිරි කිරීමේ දී වඩාත් ඥානාන්විත විය යුතුයි. තමන් ඉතිරි කරන මුදලට සාධාරණ, ඉහළ පොලියක් ලැබෙනවා ද? ඉතිරි කරන මුදලත්, පොලියත් ආපසු ලැබීමේ සුරක්‍ෂිතතාව ඉහළ ම මට්ටමක තිබෙනවා ද කියලා සලකා බැලීම වැදගත්. විශේෂයෙන් ම අවුරුදු දහසයක් හෝ විස්සක් වාගේ දිගු කාලයක් තැන්පත් කර තිබීමේ දී ඒ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනෑ. ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හඳුන්වා දී තිබෙන ප්‍රාර්ථනා සහ ප්‍රාර්ථනා+ ආයෝජන සැලැසුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඔබට වඩාත් ඉහළ ම ප්‍රතිලාභ සහතික කර ගන්න පුළුවන්.

සමස්තයක් හැටියට ගත්තා ම ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ඔබ තැන්පත් කරන සියලු ම මුදල් වෙනුවෙන් සියයට සියයක් රාජ්‍ය ආරක්‍ෂාව හිමි වී තිබෙනවා. ලංකාවේ ඒ ආරක්‍ෂාව තිබෙන එක ම රාජ්‍ය බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව බව නොබියව කියන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර ‘ග්ලෝබල් ෆිනෑන්ස්’ ආයතනය ලබා දෙන සම්මානය අවුරුදු හතරක් එක දිගට ම අපට ලැබී තිබෙනවා. රට තුළින් වාගේ ම ජාත්‍යන්තර වශයෙනුත් ‘සුරක්‍ෂිත ම මූල්‍ය ආයතනය’ කියන තහවුරුව ලැබී තිබෙනවා. ඔබේ මුදල ආරක්‍ෂා කරන, පොලිය ඒ ආකාරයෙන් ම ලබා දෙන බවට දීර්ඝකාලීන සහතිකයක් ලබා දෙන එක ම බැංකුව ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවයි. අපේ බැංකුවෙන් හඳුන්වා දී තිබෙන ප්‍රාර්ථනා සහ ප්‍රාර්ථනා+ ආයෝජන සැලැසුම් ඔබ වඩා ඵලදායී ඉතිරි කිරීමක් වෙත යොමු කරන බව අත්දැකීමෙන් ම තහවුරු කර ගන්න පුළුවන්. ජීවිතයේ ප්‍රාර්ථනා මල් පූදින්න ප්‍රාර්ථනා ඉතිරි කිරීම් සහතික ලබා ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − fourteen =