රටේ මුදල් නැතත්, රජයේ සේවකයින්ට මසකට රුපියල් 5,000 ක් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට දීමනා

රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවිම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විශේෂ ආර්ථික පැකේජයක් ජනතාව වෙත ලබාදෙන බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අද (03) නිවේදනනය කළේය.

2022 වසරේ ජනවාරි මස සිට සියලුම රජයේ සේවකයින්ට මසකට රුපියල් 5,000 විශේෂ දීමනාවක් ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙන බව බැසිල් රාජපක්ෂ පවසයි.

එමෙන්ම රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ටත් මසකට රුපියල් 5000 ක විශේෂ දීමනාවක්, සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට ජනවාරි සිට මසකට රුපියල් 1,000 අමතර දීමනාවක්, සහ ආබාධිත සෙබලුන් සඳහාද අදාළ දීමනාව ලැබෙනු ඇති බවද පවසයි.

කෘෂිකර්මික ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා පර්චස් 20ට වඩා අඩු ඉඩම්වල ගෙවතුවල වගාව සඳහා රුපියල් 5,000 ක සහ පර්චස් 20 ත් අක්කරයත් අතර ඉඩම් සඳහා රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දීමටද රජය තීරණය කළ බව බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා පවසයි.

ගොවියන්ගේ අස්වැන්න සදහා වී කිලෝවක් රුපියල් 75 කට මිලදී ගැනීමට, වතු කම්කරු පවුලක් සදහා මසකට තිරිගු පිටි කිලෝ 15 ක උපරිමයකට යටත්ව කිලෝවක් රුපියල් 80 බැගින් ලබාදීමටද මෙහිදී තීරණය වී තිබෙන බව පවසයි.

එසේම සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර හා බෙහෙත් සියලු බදුවලින් නිදහස් කිරීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (03) තීරණය කළ බව බැසිල් රාජපක්ෂ සඳහන් කරයි.
අද (03) පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගත් බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 − eight =