ලංකාවට සම්බාධක දාන්න’ – කාබනික අපද්‍රව්‍ය ගෙනා සමාගම චීන රජයෙන් ඉල්ලයි !

ශ්‍රී ලංකාවට සම්බාධක පනවන්නැයි චීන රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට මෙරටට කාබනික පොහොර එවූ චීනයේ ක්වින්දාවෝ සීවින් බයෝටෙක් සමාගම සූදානමින් සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ අදාළ සමාගමේ ඉහළ නිලධාරීන් දැනටමත් චීන රජය වෙත ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කර ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් ජාත්‍යන්තර ආයතනවලට පැමිණිලි කරන බව ද ක්වින්දාවෝ සීවින් බයෝටෙක් සමාගමේ නිලධාරියෙක් සඳහන් කර ඇත. ඒ අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදු කෙරෙන තේ ආනයනය සීමා කරන ලෙෂ ද චීන රජයට බල කර ඇතැයි අදාළ මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වේ.
මේ වන විටත් සමාගම මේ සම්බන්ධයෙන් චීනයේ ෂැන්ඩොන්ග් පළාත් රජය වෙත සිය සම්බාධක පිළිබඳව වන යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 − 7 =