කොළඹ නගරාධිපතිනියට ලක්ෂ 5ක කුලී වාහනයක් !

කොළඹ මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායකගේ භාවිතය සඳහා වාහනයක් කුලියට ගැනීමට නගර සභාවේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ඒ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් මාසිකව වෙන්කිරීමට නගර සභාව අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
නගරාධිපතිවරිය ලෙස ඇය මෙතෙක් භාවිත කළ නිල රථය අලුත්වැඩියාව සඳහා යොමු කර ඇති බැවින් මෙසේ වෙනත් වාහනයක් කුලියට ගැනීමට සිදුවන බව අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් නගරාධිපතිවරිය සඳහන් කර තිබේ. ඊට විරෝධය පළ කළ මහ නගර සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම, වියදම් අවම කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් රට තුළ ඇති අවස්ථාවක මෙසේ අධික මිල ගණන්වලට වාහන කුලියට ගැනීම අනුමත කළ නොහැකි බව පෙන්වා දී ඇත. තම කණ්ඩායම මෙම යෝජනාවට විරුද්ධ බව ජවිපෙ නාගරික මන්ත්‍රී හේමන්ත වීරකෝන් ‘ලංකා’ වෙත පැවසීය.

තමන් ද එම විරෝධය පිළිගන්නා බවත්, එහෙත් අකමැත්තෙන් වුවද වෙනත් විකල්පයක් නොමැති නිසා එසේ කරන්නට සිදුවී ඇති බවත් නගරාධිපතිවරයා ඊට පිළිතුරු දෙමින් පවසා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 − 6 =