අසභ්‍ය ප්‍රකාශන පනත් කෙටුම්පත ‘රිවස්’ – විරෝධය ජයගනී !

අසභ්‍ය ප්‍රකාශන තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට අදාළ ව නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කර තිබේ.

අධිකරණ ඇමැති අලි සබ්‍රි විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරන ලෙස අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත. පසුගිය 24 දා මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ අතර, ඉන්පසු පාර්ශ්ව රැසකින් ඊට විරෝධය එල්ල විය. අසභ්‍ය ප්‍රකාශන තහනම් කිරීමට අදාළ නීති සකස් කිරීමේදී නිර්මාණකරුවන්ගේ ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු බව එම පාර්ශ්ව අවධාරණය කර තිබිණි.

එල්ල වූ විරෝධතා හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින්, මේ වන විට සකස් කර ඇති පනත් කෙටුම්පත සඳහා සංශෝධන සකස් කිරීමට නියමිත අතර, ඉන්පසු සංශෝධිත කෙටුම්පත කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. එතෙක් දැනට නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරන ලෙස අධිකරණ ඇමැතිවරයා ලේකම්වරයා වෙත දැනුම් දී ඇත.

අසභ්‍ය ප්‍රකාශන තහනම් කිරීම සඳහා වන නීතියක් සම්පාදනය කිරීමට උනන්දු වූයේ බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ සුබසිද්ධිය හා හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමින් නීති සකස් කිරීම සඳහා මිස භාෂණයේ නිදහසට බාධා කිරීමට නොවන බව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත් මේ පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් කරුණු මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතියට බරපතළ බලපෑමක් එල්ල වන බව පෙන්වා දෙනු ලැබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − six =