මාස නවයකදී ට්‍රිලියන 2කින් ණය ඉහළ ගිහින් !

මාස නවයක කාලයක් තුළ මෙරට ණය ප්‍රමාණය රුපියල් ට්‍රිලියන 2කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.
2020 වසර අවසානය වන විට පැවැති රුපියල් ට්‍රිලියන 15.12ක ණය ප්‍රමාණය, 2021 ඔක්තෝබර් වන විට රුපියල් ට්‍රිලියන 17.05ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ නවතම වාර්තා පෙන්වා දෙයි. එම ඉහළ යෑම රුපියල් බිලියන 1,934.5කි. මාස නවයක කාලයක් තුළදී වාර්තා වූ වැඩිම ණය ප්‍රමාණය මෙය වන බව පෙන්වා දෙන අදාළ වාර්තා, වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ මේ අතරින් සියයට 80කට ආසන්න ප්‍රතිශතයක් රුපියල්වලින් ලබාගත් ණය බවයි.

මෙරට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.6දක්වා පහළ ගිය අතර, එය මාසයක ආනයන සඳහා ප්‍රමාණවත් බව සඳහන් කෙරිණි. කෙසේ වෙතත් දෙසැම්බර් 29දා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 3.1දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. එහෙත් එය කෘත්‍රිම ලෙස අගය දැක්වීමක් බවට ආර්ථික විශේෂඥයෝ අනාවරණය කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − 14 =