කිරිපිටි මිල රුපියල් 150කින් මිල ඉහළට

ආනයනික කිරිපිටි මිල අද(30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 60කින් සහ රුපියල් 150කින් මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඒ අනුව ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 60කින් හා කිලෝ ග්‍රෑම් 1 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රු 150කින් මිල ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව කිරිපිටි කිලෝවක නව මිල 1,345.00 ක් වන අතර ග්‍රෑම් 400 කිරි පැකට්ටුවක නව මිල රුපියල් 540.00 ක් වේ.

මේ වන විට වෙළෙදපලේ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රු. 470.00ක් සහ කිලෝග්‍රෑම් 01ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රු. 1,170.00ක් වෙයි.

කිරිපිටි සමාගම් විසින් අවසන් වරට පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස 15 වෙනිදා මිල ඉහල දැමීමට කටයුතු කළේය. එහිදී ග්‍රෑම් 400ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක් 90කින් සහ කිලෝග්‍රෑම් 01ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 225කින් ඉහළ දැමීමට කිරිපිටි සමාගම් කටයුතු කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 + 6 =