ගුරු හිඟයට විසඳුම් ඉල්ලයි

ගුරු හිඟයට විසඳුම් ඉල්ලා හැටන්, බොස්කෝ විදුහලේ අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන්ගේ දෙමවුපියෝ  හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට ගොස් සන්දේශයක් භාර දීමට කටයුතු කර ඇත.

පසුගිය කොරෝනා වසංගත සමයේ ගුරුවරුන් කිහිප දෙනකු මාරු වී යාමත්, ඊට ආදේශක ගුරුවරුන් නොපැමිණීමත් නිසා මෙම තත්ත්වය උග්‍ර වී ඇතැයි ඔවුහු පවසති.
හැටන්, බොස්කෝ විදුහලේ සිංහල අංශයේ 1 වැනි වසරේ සිට 11 වැනි වසර දක්වා සිසුන් 123 දෙනකු අධ්‍යාපනය ලබන බවත්, එම සිසුන්ට ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ විද්‍යාව ඉගැන්වීමට ගුරුවරුන් නොමැති වීමෙන් තම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය ඉතා පහළ මට්ටමක පවතින බව එම දෙමාපියෝ පවසති●

 

විජිත කාරියවසම් – හැටන්.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − fourteen =