“ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කිරීම සාපරාධී නොසැලකිල්ල හෝ වගකීම් රහිත ක්‍රියාවක්”

ගෑස් සමාගම් නොසැලකිල්ලෙන් හෝ අනතුරක්වන බව දනිමින්ම අදාල ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කොට ඇත්නම් එයට එරෙහිව නීතියෙන් කටයුතු කල හැකිය.
එම වරද සිවිල් මෙන්ම අපරාධ නීතියටද යටත් කල හැකිය.
ශ්‍රී ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 298,328 සහ 329 වගන්ති සාපරාධී නොසැලකිල්ල හෝ වගකීම් රහිත ක්‍රියාවක් නිසා නිසා සිදුවන මරණයක්, හෝ මනුෂ්‍ය ජීවිතයට සිදුවන වෙනත් අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකල යුතු ආකාරය පහත පරිදිවේ,

 1. Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not
  amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either descriptionfor a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

 2. Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to
  endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment
  of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may
  extend to one hundred rupees, or with both.
  Causing grievous hurt by act which endangers life or the personal safety of others.

 3. Whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or
  negligently as to endanger human life, or the personal safety of others, shall be punished
  with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with
  fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

ගෑස් පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරනු ලැබූ කමිටුව තම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී තිබුණේ ගෑස්වල රසායනික සංයුතිය වෙනස්කිරීම පිපිරීම්වලට ප්‍රධාන හේතුව බවයි, එසේනම් දැන් සලකා බැලිය යුත්තේ ඒ ආකාරයෙන් රසායනික සංයුතිය වෙනස් කිරීම සහ රසායනික සංයුතිය වෙනස් කරන ලද ගෑස්වල ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් නිසි අධ්‍යයනයක් හෝ පරීක්ෂණයක් නොකිරීම හෝ නිසි ආකාරයෙන් පරීක්ෂණ නොකිරීම පෙර සඳහන් කල සාපරාධි නොසැලකිල්ල හෝ වගකීම් රහිත ක්‍රියාවක් ලෙස නීතිය ඉදිරියේ සැලකෙනවාද යන කරණයයි.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 298 වගන්තිය විස්තර කරන්නේ නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාවකින් සිදුවන මරණයක් සම්බන්ධයෙන්ය.
උදාහරණයක් ලෙස විදුලි කාර්මිකයෙකු නොසැලකිලිමත්කමින් සිදුකරනු විදුලි රැහැන් ඇදීමක් නිසා සිදුවූ විදුලි කාන්දුවකින් කෙනෙකු ම‍රණයට පත්වූයේ නම් ඔහුට විරුද්ධව 298 වගන්තිය යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.
එසේම එවැනි විදුලි කාන්දුවීමක් නිසා කෙනෙකුට තුවාල හෝ බරපතල තුවාල සිදුවීනම් 328 සහ 329 වගන්ති යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.
කරුණු එසේ වේනම් ගෑස් සමාගම් චේතනාන්විතව අපරාධයක් කර නොමැති බවට කරන ප්‍රකාශය පිලිගත හැකිද?

– උපුල් කුමරප්පෙරුම

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 3 =