හග්ගමුව කෘෂි නිලධාරීන් රජයේ මුදල් වංචා කළැයි චෝදනා

කුලියාපිටිය ගොවිජන සංවර්ධන බලප්‍රදේශයේ හග්ගමුව බලප්‍රදේශය තුළ 2021-22 යල කන්නයේ කුඹුරු අස්වැද්දීමට අදාළ ප්‍රතිලාභ වෙන් කිරීමේ දී රජයේ මුදල්  වංචා කර ඇතැයි. එම ගොවීහු පවසති.

මෙම යල කන්නයේ දී වගා නොකළ පිරිසකගේ නම් ලැයිස්තුවක් යොදා ගනිමින් මෙම වංචාව සිදු කර ඇතැයි ඔවුහු පවසති. මෙම නම් ලැයිස්තුවට අදාළව ගොවීන්ගේ නම් වෙනුවට ඉඩම් හිමියන්ගේ නම් ඇතුළත් කර ඇති අතර, පිටස්තර පුද්ගලයන් ගණනාවකගේ නම් ද ඇතුළත් කර ඇත. එහි දී මෙම පිරිස කුඹුරු වගා කර රජයේ ප්‍රතිලාභ ලබන ගොවීන් ලෙස මෙම අය නම් කරමින්, නාමලේඛන සකස් කර වවුචර් පත් සකස් කර ඇති බව හෙළිව තිබේ.
මේ අතර එම ප්‍රදේශයේ වගා කළ කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණයට වැඩි ඉඩම්  ප්‍රමාණයක් පෙන්වා දෙමින් මෙම ලැයිස්තු සකස් කර ඒ සඳහා වවුචර් පත් ඉදිරිපත් කර තිබේ. මෙම වංචාව සඳහා ගොවි සමිති නිලධාරීන් දෙදෙනකු හා ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරීන් දෙදෙනකු සම්බන්ධ බව ගොවීහු පවසති●

 

ආර්. ජයසේන  – කුලියාපිටිය 
Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − seven =